Végleges adattörlés

A Kormány a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. és 4. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a forgalmazónak adattörlő kódot kell biztosítania a fogyasztó részére...

A teljes jogszabály ide kattintva érhető el...

A biztonságos és teljes körű adattörlésre használható szoftver ide kattintva, vagy az alábbi QR kódot beolvasva érhető el.

https://veglegestorles.hu/

Továbbá a jogszabály szerint leírtakon felül, minden kedves ügyfelünk részére térítésmentesen biztosítjuk adatainak végleges törlését.

cím: 7627 Pécs, Bokor u. 8/1.

e-mail: info@dzstudio.hu            telefon: +36302988023